2023 IB Biyoloji Müfredatı Değişiklikleri

2023 yılında, Uluslararası Bakalorya (IB) Biyoloji müfredatı, biyolojik araştırmanın geleceğini şekillendirecek olan etkileyici değişikliklere maruz kaldı. Dünya hızla ilerlerken, güncel gelişmeler hakkında öğrencilere güncel, kapsamlı ve kapsayıcı bir anlayış sağlamak, modern bilimin değişen manzarasına ayak uydurmak amaçlanmaktadır.

Özellikle, disiplinlerarası yaklaşımları teşvik etmek, biyoloji ile bilgisayar bilimi, mühendislik ve tıp gibi diğer alanlar arasındaki bağı artırarak ilerlemek amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım öğrencilerin yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir, yeniliği öğrencilerde besler ve dinamik dünya’nın sunduğu zorluklara hazırlar.

Ek olarak, yenilenen müfredat, veri analizi, deneysel tasarım ve bilimsel iletişim gibi öğrencilerin bilimsel becerilerini geliştirmeyi önceliklendiriyor. Bu yaklaşım daha güçlü bir bilimsel öğrenme temeli oluşturmaya yardımcı olur ve bilimsel sorgulamaya olumlu bir yaklaşım sağlar.

Yeni IB Biyoloji müfredatı sentetik biyoloji, gen düzenlemesi ve biyoteknoloji gibi daha fazla keskin konuları içerir ve modern biyokimyanın şekillendirdiği ve yeniden tanımladığı heyecan verici, çığır açan araştırmalarla öğrencileri kuşatır. Bu değişikliklerle, IB müfredatı, öğrencilere bugün ve gelecekte dünyaya önemli bir katkıda bulunmak için gerekli olan beceri ve bilgiyi sağlar.

Yeni IB Biyoloji Müfredatı Hangi Yıldaki Sınavdan İtibaren Uygulanacak?

Şubat 2023’te tanıtılan yeni Biyoloji dersi müfredatı, Ağustos 2023’te uygulamaya alınacaktır. Yeni müfredata uygun ilk sınav ise Mayıs 2025’te yapılacaktır.

Yeni IB Biyoloji Müfredatı Değişikliği IA'e Etki Edecek mi??

IBO, güncellenmiş Biyoloji müfredatını yakın zamanda yayınladı ve öğrenciler ve eğitmenler dahil herkes, Internal Assessment (IA) bileşeni ile ilgili olarak nelerin değiştirildiğini merak ediyor. IA, Biyoloji dersinin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve öğrencilere bağımsız araştırma yapma fırsatı sunar. Yeni müfredat, sorgulama temelli öğrenmeye ve bilimsel iletişime daha fazla vurgu yaparak önemli değişiklikler getirmiştir. Yeni müfredat öğrencilerin yapabileceği araştırma türlerinde daha fazla esneklik sağlar, bu da daha niteliksel çalışmalar ve istatistiksel analizleri içerebilir. Bu değişiklikler, öğrencilerin öğrenme deneyimini şüphesiz artıracak ve bilim alanlarında daha ileri eğitim ve kariyerlerine daha iyi hazırlayacak.

‘Bilimsel araştırma’da (IA), öğrencilerin küçük gruplar halinde işbirliği yapma ve birbirlerini destekleme fırsatı ile bir değişiklik görecektir. Uygun olduğu durumlarda, bağımsız veya bağımlı değişkenin farklı olması ve toplanan verilerin her öğrenciye özgü olması koşuluyla, öğrenciler benzer metodolojileri paylaşabileceklerdir.

Öğrenciler, maksimum kelime sayısı 3.000 kelime olan bireysel bir rapor sunmaya devam edeceklerdir.

Revize edilen kriterler, Sonuç ve Değerlendirme için ayrılan notların %50’si ile üst düzey düşünme becerilerine daha fazla vurgu yapacaktır.

TestPrep Yeni IB Biyoloji Müfredatını Derslerine Uygulamaya Başladı mı?

Sadece IB öğretmenlerinden oluşan eğitmen kadromuz sayesinde, IB konusundaki değişikliklere ilk günden itibaren uyum sağlıyoruz. Bu sayede, tanıtıldığı günden itibaren güncel IB Biyoloji müfredatımızı ve soru bankalarımızı uygulamaya aldık. 

online IB Biyoloji dersleri

SON BLOG YAZILARI