AI Destekli Bir Dünyada IB Eğitiminin Geleceği
Online IB

AI Destekli Bir Dünyada IB Eğitiminin Geleceği

1. Giriş International Baccalaureate (IB) programı, sıkı akademik standartları ve eleştirel düşünme, kültürlerarası anlayış ve yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirme konusundaki vurgusuyla tanınır. Teknolojik bir

Online IB Kursları: IB Eğitiminin Teknolojik Versiyonu
Online IB

Online IB Kursları: IB Eğitiminin Teknolojik Versiyonu

IB eğitiminin manzarası, teknolojinin entegrasyonu tarafından kalıcı bir dönüşüme uğradı. Geleneksel eğitim, basit bir okul binasıyla başlıyordu, genellikle sadece bir odadan oluşuyordu. Sonraki yüzyıl boyunca,